Invigning av Carl Eldhs skulptur Den unge Linné i närvaro av konstnären och Gustav VI Adolf.
Foto
Fotograf: Okänd. Prins Eugens Waldemarsudde

Invigning av Carl Eldhs skulptur Den unge Linné

Skulpturen Den unge Linné av Carl Eldh var det sista konstverk som prins Eugen beställde. Beställningen gjordes under första hälften av 1947 och den 17 augusti samma år gick prins Eugen bort. År 1950 var bronsversionen av verket klar och invigningen ägde rum samma år med skulptören själv som hedersgäst och med prins Eugens brorson, Gustaf VI Adolf som invigningsförrättare.    

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad