Ett tryckt yttrande från Landstingsbestyrelsen som gäller frågan om epidemisjuksköterskors anställande
Text
Författare: Wahlgren, C. A., Berlin, Johan August (1851-1910), Odelberg, Th. Regionarkivet Stockholm

Epidemisjukvården i Stockholms län (1899)


Anställa epidemisjuksköterskor

Det uppskjutna ärendet till 1898 års landsting, om att anställa epidemisjuksköterskor, återupptogs vid 1899 års landsting. Landstingsbestyrelsen hade inför mötet bett August Berlin lämna in ett ytterligare yttrande och utredning i frågan, utifrån erfarenheter från året som gått.

Enligt sammandrag av Stockholms läns landstings beslut vid lagtima möte i Stockholm 1899, paragraf 25, beslöt landstinget:

  • Att fastställa den föreslagna instruktionen för epidemisjuksköterskor i Stockholms län, med ändring att varje distrikts sjukvårdsstyrelse bör ha en ledamot utsedd av respektive kommunalstyrelse. Sjukvårdsstyrelserna skulle också ansvara för att meddela sköterskorna om ytterligare föreskrifter.
  • Att för 1900-1902 bevilja ett årligt anslag på 3500 kronor i Stockholms, Sotholms, Dalarös, Värmdös, Österåkers, Norrtäljes, Rimbos, Skebos, Östhammars och Sigtunas läkardistrikt. Lön till tio epidemisjuksköterskor med 350 kronor var. Anslaget skulle bara utbetalas till distrikt som förband sig till att hålla med bostad och ved eller ersättning för detta och därtill ansvara för att betala sköterskornas dagslön.

Under rubriken "Mer i Stockholmskällan", finns fler poster om epidemisjukvården i Stockholms län.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad