Foto

Vy över Kungsträdgården söderifrån

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857