Foto

Fasadbild av byggnaden i hörnet Kungsträdgårdsgatan och Wahrendorffsgatan, kv Näckström 3 (nuv. kv Katthavet 1)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857

”Wahrendorffska huset” före och efter ombyggnad – ritning från 1857