Foto
Fotograf: Larssons Ateljé. Stockholms stadsmuseum

Fasadbild av byggnaden i hörnet Kungsträdgårdsgatan och Wahrendorffsgatan, kv Näckström 3 (nuv. kv Katthavet 1)

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad