Text
Författare: Nordström, Alf (1914-1991). Stockholms stadsmuseum

Om arbetarbostäder i Stockholm under 1800-talets senare del / Alf Nordström

Det är inte bara idag det är brist på bostäder i Stockholms innerstad, utan det problemet fanns redan på 1850-talet. Industrialiseringen skapade en mängd nya arbeten men den innebar på samma gång stora problem när det gällde att skaffa bostäder åt alla som skulle utföra dem, det vill säga arbetarna. Invånarantalet ökade kraftigt men det byggdes inte bostäder i samma takt. Det byggdes i och för sig bostäder, men var mer för dem med pengar.

I början av 1870-talet var det en mycket stor bostadsbrist i Stockholm och nu började äntligen kommunala myndigheterna att reagera och agera. De öppnade till exempel nödbostäder, men lades ner redan året efter trots att bristen fortfarande fanns.

Utdrag ur Nordström, Alf, Årsberättelser / Museienämnden ; 1947. - 1948. - S. 13-29

Uppsatsen ger en bra bild över hur bostadsläget var under 1800-talets senare del. 17 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad