Laverad teckning på byggnad med stort halvcirkelformat fönster och flaggvimplar
Ritning

Förslag till maskinhall på Stockholmsutställningen 1897

Ej genomfört förslag. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Ritning till arbetarbostäder, "Ekmanska husen" på Kungsholmen 1877

Ritning till arbetarbostäder, "Ekmanska husen" på Kungsholmen 1877