Laverad teckning på byggnad med stort halvcirkelformat fönster och flaggvimplar
Ritning

Förslag till maskinhall på Stockholmsutställningen 1897

Ej genomfört förslag. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897