Text
Författare: Stockholms stads barnavårdsnämnd, Molin, E. W.. Stockholms stadsarkiv

Hur få mödrar att amma sina barn? Remissutlåtande av barnavårdsnämnden 1918

1917 tillkom en ny barnlag som stärkte barns rätt att ha kännedom om sina föräldrar. 1778 års barnamordsplakat som givit kvinnor rätt att föda anonymt avskaffades och myndigheternas ansvar för att fastslå även faderskap ökade.

En tydlig ambition var att stärka banden mellan barn och föräldrar, och av det här dokumentet framgår att moderns ammande av sitt barn nu sågs som en viktig fråga. I det här remissutlåtandet från Stockholms stads barnavårdsnämnd ges förslag på hur Staden ska kunna uppmuntra medellösa kvinnor att amma sina barn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad