Foto

Människor köar för ransoneringskort vid Stockholms stads kristidsnämnd Vasagatan 13.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Cirkulär om tyska matpaket

Cirkulär om tyska matpaket

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Humanitärt hjälparbete till forna Nazityskland

Kaffesurrogat från 1940-talet

Kaffesurrogat från 1940-talet

Ransoneringen - när maten inte räcker
Tema

Ransoneringen - när maten inte räcker

Vad gör vi när maten tar slut? Sverige har inte varit i krig på 200 år. Vi blir ändå påverkade av andra krig i världen. Under både första och andra världskriget räckte inte maten t…