Foto
Fotograf: Aftonbladet, Okänd (Aftonbladet). Stockholms stadsmuseum

Människor köar för ransoneringskort vid Stockholms stads kristidsnämnd Vasagatan 13.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad