Text

Icke-vaccinerade barns föräldrar hotas med böter

En förälder som inte lät vaccinera sina barn mot smittkopporna kunde i slutet av 1800-talet straffas med böter. Här är ett protokoll från Brännkyrka kommunalnämnd där man listar vilka barn i kommunen som inte vaccinerats ännu, och diskuterar vilka åtgärder som ska vidtagas för att få barnen vaccinerade. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Calmette, en vaccination mot tbc

Calmette, en vaccination mot tbc

Förskolebarn vaccineras mot polio. Här vaccineras Lars Gustaf Selin av läkare Arne Dahlström

Förskolebarn vaccineras mot polio. Här vaccineras Lars Gustaf Selin av läkare Arne Dahlström

Förskolebarn vaccineras mot polio

Förskolebarn vaccineras mot polio

Kungörelse. Af förekommen anledning har Öfver-ståthållare-ämbetet velat till vederbörandes kännedom härigenom meddela, att skyddskoppympning här i staden verkställes på följande ställen och tider...

Kungörelse. Af förekommen anledning har Öfver-ståthållare-ämbetet velat till vederbörandes kännedom härigenom meddela, att skyddskoppympning här i staden verkställes på följande ställen och tider...