Text
Författare: Överståthållarämbetet (1634-1967), Hamilton, Jakob (1797-1864). Stadsmuseet i Stockholm

Kungörelse. Af förekommen anledning har Öfver-ståthållare-ämbetet velat till vederbörandes kännedom härigenom meddela, att skyddskoppympning här i staden verkställes på följande ställen och tider...

Här får invånarna veta tid och plats där vaccination mot smittkoppor utförs.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad