Foto

Förskolebarn vaccineras mot polio. Här vaccineras Lars Gustaf Selin av läkare Arne Dahlström