Foto

Förskolebarn vaccineras mot polio. Här vaccineras Lars Gustaf Selin av läkare Arne Dahlström

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter