Ordningsregler för konvalescenter vid Ösbyholm
Text

Att vårdas för tuberkulos - regler vid Ösbyholms konvalescenthem

Tbc, tuberkulos, är en infektionssjukdom som orsakas av bakterier. Den vanligaste formen av tbc angriper lungorna, men den kan även sätta sig i andra kroppsdelar, som i skelettet. Sjukdomen har bland annat kallats för lungsot, bröstilska och lungröta. Före det fanns vaccin och antibiotika var tbc en mycket vanlig sjukdom och dödligheten var väldigt hög. Sjukdomen drabbade i första hand fattiga, undernärda och trångbodda. 

I slutet av 1800-talet inleddes en offensiv mot tuberkulosen i Sverige, och i Stockholm öppnade den första kommunala tuberkulosbyrån 1906. Det inrättades sanatorier, även kallade konvalescenthem, både genom myndigheter och privata initiativ. Sanatorierna var en slags tuberkulossjukhus där patienterna skulle få frisk luft, vila och näringsrik mat. 

Ett av de sanatorier som låg under Stockholms stads tuberkulosbyrå, Centraldispensären, var Ösbyholms konvalescenthem utanför Norrtälje. I Pdf.en kan du läsa vilka regler patienterna var tvungna att följa då de vistades på Ösbyholm året 1949. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Arbetskoloni för lungsjuka män

Arbetskoloni för lungsjuka män

Calmette, en vaccination mot tbc

Calmette, en vaccination mot tbc

Engelbrekts folkskola. Stilla timmen på takterass 1915

Engelbrekts folkskola. Stilla timmen på takterass 1915

Karolinska Institutet. Dr L. Ström forskar om immunitet mot tuberkulos med försök på ett marsvin

Karolinska Institutet. Dr L. Ström forskar om immunitet mot tuberkulos med försök på ett marsvin

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

Reglemente för stadens tuberkulosbyrå 1933

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen

Skärmbildsundersökning vid Skärmbildscentralen