Text

Prisbelönad renovering : Markelius kollektivhus på Kungsholmen / Britt Wisth

Ofta förknippar vi kollektivhus och alternativa boendeformer med 1960-70-talen. Men tanken är äldre än så. Detta kollektivhus byggdes 1935 av arkitekt Sven Markelius. Tanken var att man skulle få tillgång till all service utanför hemmet. Exempelvis matsal, dagis och städhjälp. Därför var lägenheterna små.

På 1930-talet var tanken om folkhemmet mycket viktig. Det vill säga att bygga ut service och bra bostäder åt alla. Bostädernas planering skulle vara praktisk. Man skulle på så sätt underlätta för kvinnor och män att yrkesarbeta och att engagera sig i olika föreningar och rörelser. Markelius kollektivhus är ett bra exempel på denna tanke. 7 sidor. Illustrerad.

PS. Lägenheterna hade speciella "mathissar" så att maten kunde komma upp direkt från restaurangen på bottenplan!

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 15. - 1992. - S. 36-42

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Hem i kollektivhus – katalog från Svenska slöjdföreningens utställning 1935

Kollektiv / Harald Norbelie

Kollektiv / Harald Norbelie

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset - en lösning på Eder hushålls- och bostadsfråga

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Kollektivhuset, John Ericssongatan 6 (Fågelbärsträdet 13)

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Ritningar till "Markeliushuset", kollektivhus från 1934

Östermalmsgatan 68. Hemgården, ett tidigt exempel på kollektivhus

Östermalmsgatan 68. Hemgården, ett tidigt exempel på kollektivhus