Fasadritning i tusch på transparent grå väv
Ritning

Ritning av Nordiska museet från 1907

Nordiska Museet. Hufvudfasad. I: Gust: Clason. Stockholm den 8 juni 1907.

Nordiska museet uppfördes 1888-1907 och ritades av Isak Gustaf Clason. Ritningen visar museets huvudfasad mot Djurgårdsvägen. Clasons signatur är daterad med museets invigningsdatum - den 8 juni 1907. I Stockholmskällan finns även en äldre fasadritning av Clason, från 1892. Se länk under ”Mer i Stockholmskällan” om du vill jämföra hur museet såg ut på 1892 års förslag.

Clason hade ännu tidigare (1891) ritat museet som en väldig rektangulär borg med två innergårdar och fyra hörntorn. Det förslaget blev inte verklighet. Av ”Borgens” fyra längor byggdes endast en länga – den västra byggnadskroppen med den stora hallen – och det är den vi ser på ritningarna från 1907 och 1892.

Allmänna konst- och industriutställningen 1897

I Stockholmskällan finns flera fotografier av Nordiska museet från Allmänna konst- och industriutställningen 1897. Där ser museet annorlunda ut än på ritningen från 1907. Endast halva museet hade uppförts 1897 och för utställningen gjordes därför en tillfällig fortsättning av byggnaden i trä, ritad av Agi Lindegren. Lindegren ritade även Biologiska museet på Djurgården.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Den tillfälliga bron till 1897 års utställningsområde på Djurgården och till höger Nordiska museet

Den tillfälliga bron till 1897 års utställningsområde på Djurgården och till höger Nordiska museet

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Panorama över planerad Stockholmsutställning 1897

Ritning till Biologiska museet från 1892

Ritning till Biologiska museet från 1892

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Stockholmsutställningen 1897, Nordiska museet. Arkitekten Isak Gustaf Clason i förgrunden

Stockholmsutställningen 1897, Nordiska museet. Arkitekten Isak Gustaf Clason i förgrunden

Stockholmsutställningen 1897, vy från Strandvägen.

Stockholmsutställningen 1897, vy från Strandvägen.

Utsikt från Källhagen mot Djurgården. Nordiska Museet i fonden

Utsikt från Källhagen mot Djurgården. Nordiska Museet i fonden