Omslag Minnets tempel
Litteraturtips
Författare: Mårtelius, Johan (f. 1952). Stockholms stadsbibliotek

Minnets tempel : Isak Gustaf Clason, Nordiska museet och 1800-talets arkitekturvärld / Johan Mårtelius

Minnets tempel gavs ut 2020 och består av en arkitekturhistorisk avhandling från 1987 med en ny epilog och många fotografier, teckningar och ritningar. Här finns teoretiska avsnitt om 1800-talets arkitektur och kulturhistoria i stort, men i centrum står Nordiska museet på Djurgården, som ritades av Isak Gustaf Clason och tog 19 år att bygga, 1888-1907. 248 sidor.

FÖRORD
INLEDNING
I. 18OO-TALETS ARKITEKTURROMANTIK
II. ARKITEKTURENS TUDELNING
En historisk arkitektur
Det kulturhistoriska perspektivet
Den medeltida syntesen
Eugène Viollet-le-Duc, gotiken och utkantskulturerna
Sverige
Isak Gustaf Clason och formernas geografi
Mur och rum
Stockholm kring 1890
III. MUSEUM, PALATS, FOLKHALL
Folkkulturens museum
Planens metamorfos
Den historiska återkopplingen
Renässans och folklighet
Hallens idé
IV. TEMPEL, BASILIKA
Templet
Kyrkan
Staden
Det protestantiska templet
Basilikan
Kyrkobasilikan
1800-talets basilika
V. GESTALT OCH ORDNING
Gallerikolonnerna
Portalen
Mittfasaden
Ljusets och bildernas sekvens
Tingens religion
Oktogonen
Proportioner
Flätning, gröpning, svarvning
VI. “… GÖRA DAGENS ARKITEKTUR HISTORISK”
EPILOG: RUMMETS MOTSÄTTNINGAR
NOTER
KÄLLOR OCH LITTERATUR
BILDFÖRTECKNING
SUMMARY IN ENGLISH
FÖRFATTAREN

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad