Foto

Stockholmsutställningen 1897, Nordiska museet. Arkitekten Isak Gustaf Clason i förgrunden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning av Nordiska museet från 1907

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892

Ritning till Nordiska museet, förslag från 1892