Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Banbygge vid Blackeberg-Råcksta

Uppdaterad