Dom i rättegången mot Gueseppe Capocci, år 1948
Text

Ministermordet i villa Oakhill

”Ansvar yrkas å Capocci i det han i villa Oakhill här i staden, varest italienska beskickningen finns inrymd, i uppsåt att mörda i berått mod berövat italienska ministern Alberto Bellardi-Ricci livet genom att tilldela honom ett flertal hugg med ena skänkeln till en skräddarsax.”

Så står det i domen mot Giuseppe Capocci som mördade Italiens ambassadör i Stockholm den 25 december 1947.

Giuseppe Capocci var vid tillfället 38 år och tvåbarnsfar. Före han insjuknade i schizofreni hade han försörjt sig och familjen som gårdsmusikant och ballongförsäljare. I tiden för mordet hade han suttit inspärrad på Långbro sinnessjukhus i nästan åtta år, men just den här julen hade han beviljats permission.

Capocci var övertygad om att fascistledaren Benito Mussolini bar skulden för hans öde och att personalen på ambassaden var Mussolinis lakejer. Sjukhuspersonalens försök att förvissa Capocci om att Mussolini var död hade misslyckats, och då han därtill led av förföljelsemani hade detta utlöst handlingen.

Giuseppe Capocci häktades och rannsakades inför Stockholms rådhusrätt 5-12 januari 1948. Rätten fann Capocci sinnessjuk  enligt 5 kapitlet och 5 paragrafen i Strafflagen (även kallat fem-femma) och i omedelbart behov av sluten vård på sinnessjukhus.

Domen från Stockholms rådhusrätt kan du läsa i Pdf:en här intill.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Oakhill på Djurgården från söder. Numera italienska ambassaden

Oakhill på Djurgården från söder. Numera italienska ambassaden

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Rättsintyg  rörande den skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci

Rättsintyg rörande den skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci

Yttrande från Långbro sjukhus rörande Giuseppe Capocci - mordet i Villa Oakhill

Yttrande från Långbro sjukhus rörande Giuseppe Capocci - mordet i Villa Oakhill