Yttrande från Långbro sjukhus till Medicinalsyrelsen rörande Gueseppe Capocci
Text

Yttrande från Långbro sjukhus rörande Giuseppe Capocci - mordet i Villa Oakhill

Yttrande från ansvarig läkare vid Långbro sjukhus i rättegången mot Giuseppe Capocci, som den 25 december 1947 mördade den italienska ambassadören Alberto Bellardi-Ricci samt svårt skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci. 

Giuseppe Capocci hade för första gången på nästan åtta år fått permission från Långbro sjukhus där han sedan mars 1940 varit intagen för akut schitzofreni. Han hade tagits in på sinnessjukhuset efter att ha råkat i gräl med sina grannar. Till en början var han aggressiv och därför placerad på en avdelning för oroliga patienter, ibland kallad "stormen". 

Under det senaste året hade Capocci verkat svara positivt på den behandling han fick, och hade varken agerat våldsamt eller hallucinerat. Han hade uppträtt ordnat, tyst och lugnt, verkat öppen och tillgänglig mot personalen samt sällskapat med andra patienter och deltagit i deras olika aktiviteter. Av den anledningen flyttades Capocci till en lugn avdelning under hösten 1947.

Den 20 december 1947 bad Capocci om att få permission för att gå på katolsk julmässa. På frågan om varför hade han svarat "Det kan väl doktorn förstå hur det känns att inte ha varit i mässan på 7 år." Han ville även träffa sin barn och fira jul med dem. Efter ett kort besök i hemmet hade dock Capocci gett sig ut på promenad, tagit sig ut till Djurgården och ambassaden, där han sedan högg ihjäl ambassadören med en sax samt skadade ytterligare en person inom legationen.

Överäkaren som skrev yttrandet efter mordet, då Medicinalstyrelsen skulle granska beslutet om permissionen, menade att det varken av humanitära eller medicinska skäl finns anledning att hålla en person inspärrad för evigt då denne under en lång period inte visat några som helst tecken på att vara våldsam eller hallucinerande. Han skrev också att personalen på Långbro aldrig hade kunnat förutse att detta skulle inträffa då Capocci var på permission.

Yttrandet finns bilagt i målet mot Capocci.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Ministermordet i villa Oakhill

Ministermordet i villa Oakhill

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Rättsintyg  rörande den skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci

Rättsintyg rörande den skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci