Rättsintyg rörande legationssekreterare Gian Gaspari Cittadini-Ceci
Text

Rättsintyg rörande den skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini-Ceci

"Härmed intygas att juldagen den 25/12 1947 infördes med ambulans klockan 15.15 till Sabbatsbergs Sjukhus kirurgiska poliklinik en man som uppgav sig vara förste legationssekreterare vid italiensska legationen, markisen Gian Gaspari Cittadini-Ceci. [...] att på den vänstra kinden, ett tvärfinger nedanför och parallellt [...] förefanns ett c:a 15 mm långt skärsår, att mostsvarande detta yttre skärsår, men närmare underkäken, fanns på kindens insida i höjd med 6- övre yta ett cirka 10 mm långt skärsår, ur vilken blod ymnigt flödade."

Rättsintyget är skrivet av läkare på Sabbatsbergs sjukhus och är bilagt handlingarna i rättegången mot Giuseppe Capocci, vilken den 25 december 1947 mördade den italienska amabassadören Alberto Bellardi-Ricci, samt skadade legationssekreteraren Gian Gaspari Cittadini- Ceci i Villa Oakhill, Italiens ambassad.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Ministermordet i villa Oakhill

Ministermordet i villa Oakhill

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Mordvapnet vid ministermordet i Villa Oakhill

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Profilbild av Giuseppe Capocci - ministermordet i Villa Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Rekonstruktion av händelseförloppet vid mordet på Oakhill

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci

Stockholmspolisen förhör Giuseppe Capocci

Yttrande från Långbro sjukhus rörande Giuseppe Capocci - mordet i Villa Oakhill

Yttrande från Långbro sjukhus rörande Giuseppe Capocci - mordet i Villa Oakhill