Foto
Fotograf: Flodin, Ferdinand (1863-1935). Stadsmuseet i Stockholm

Oakhill på Djurgården från söder. Numera italienska ambassaden

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad