Foto
Fotograf: Okänd. Spårvägsmuseet

Italienska ambassaden "Oakhill" på Ryssviksvägen vid Waldemarsudde

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad