Karolina Widerströms motion angående ökad tillgänglighet till badinrättningar 1914
Text
Författare: Widerström, Karolina (1856-1949), Frans von Schéele (1853-1931). Stockholms stadsarkiv

"Ett bad i veckan"

I denna motion från den 28 april 1914 till Stockholms folkskoledirektion argumenterade doktor Karolina Widerström för att öka tillgängligheten till skolornas badinrättningar.

I motionen får vi veta att vissa åtgärder hade vidtagits för att "befordra lärjungarnas hälsa samt för att invänja dem uti goda hygieniska vanor." Åtgärderna som Widerström syftade på är inrättandet av badinrättningar vid Stockholms folkskolor. Detta gjorde att barn som inte hade tillgång till bra bad- och tvättmöjligheter i hemmet kunde tvätta sig på skolan.

Widerström menade däremot att "det är relativt få lärjungar, som erhålla det kvantum bad som ur snygghets- och hälsosynpunkt måste anses som ett minimum, nämligen ett bad i veckan." Lösningen på detta problem kunde vara att badinrättningarna skulle ha öppet även utanför skoltid och att personal skulle insättas även under dessa tider.

Ur texten:

"Då jag är övertygad om att den ökade kostnad, sådana åtgärder skulle åsamkas det allmänna, mer än väl skulle uppvägas av den vinst i hälsa och i hälsobringande vanors skapande som skolans lärjungar därav skulle skörda".

Motionen är en bilaga till Stockholms folkskoledirektions undervisningsnämnds protokoll från den 13 maj 1914, där Widerström var ledamot och vice ordförande. Både protokollet och bilagan visas i dokumentet. Där visas också ett svar till motionen, skrivet av Frans von Schéele.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad