Polismästare Vilhelm Tamms order om att förhindra folksamlingar och demonstrationer i samband med Hjalmar Brantings interpellation i riksdagen den  5 juni 1917
Text

Folksamlingar skola förhindras! Polismästare Vilhelm Tamms order 4 juni 1917

"[...] Då möjligen kan misstänkas att demonstrationer komma att anordnas å planen framför riksdagshuset eller å platser däromkring samt i närheten av Kungl. Slottet har Överståthållarämbetet bestämt att folksamlingar av vad slag de vara må å angivna platser skola vid ovan sagda tillfälle förhindas och att om så skulle finnas behövligt dessa platser avstängas för trafik."

Det var socialdemokraten Hjalmar Brantings interpellation rörande allmän och lika rösträtt som skulle besvaras i riksdagen den 5 juni 1917, som föranledde att polismästare Vilhelm Tamm på måndagen den 4 juni utfärdade ovanstående order. På olika platser runt om riksdagshuset placerade han ut nio kommissarier, 15 överkonstaplar, 18 inspektionskonstaplar, 290 konstaplar till fot, en överkonstapel till häst, en inspektionskonstapel till häst och 20 konstaplar till häst. Till det tillkom även ett antal militärtrupper. I en förundersökning mot den politiske emigranten Josef Skoutelsky framkommer även att extra poliskedjor kommenderats in en halvcirkel norr om Gustaf Adolfs torg.

Våren 1917 var en av de mest händelserika under hela första världskriget. Tysklands oinskränkta ubåtskrig, vilket trädde i kraft den 1 februari 1917, satte hård press på matförsörjningen i Europa och även i Sverige, där läget förvärrades alltmer under våren. I slutet av mars 1917 avgick Hjalmar Hammarskjölds regering och Carl Swartz blev statsminister.

April månad blev mycket orolig med stora hungerdemonstrationer som samlade flera hundra tusen deltagare i hela landet. I början av maj, efter relativt lugna förstamajdemonstrationer, utbröt så kallade potatiskravaller på flera orter med sammandrabbningar mellan polis och privatpersoner- framförallt kvinnor- som ville köpa potatis.

Oroligheterna kulminerade den 5 juni med den händelse som kallats för "Blodbadet på Gustaf Adolfs torg", vilken ägde rum i samband med Hjalmar Brantings interpellation om en författningsrevision rörande allmän och lika rösträtt i riksdagen. Det var den interpellationen som var orsaken till polismästare Tamms order, daterad den 4 juni 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

Blodbadet på Gustaf Adolfs Torg

Blodbadet på Gustaf Adolfs Torg

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Parlamentarismen och Bondetåget
Tema

Parlamentarismen och Bondetåget

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? "Demokrati" betyder "folkstyre". Den politik som de flesta röstar på ska också styra landet. Så funkar parlamentarismen. Senaste gången som m…

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Polismästare Wilhelm Tamm till höger och kommissarie Holmgren till vänster

Polismästare Wilhelm Tamm till höger och kommissarie Holmgren till vänster

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Två poliser på Norrbro håller den ryske medborgaren Josef Skoutelsky mellan sig i ett fast grepp.

Två poliser på Norrbro håller den ryske medborgaren Josef Skoutelsky mellan sig i ett fast grepp.