Öppna bilden!
Text

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Tiden kring första världskriget var en dramatisk period i Sveriges moderna historia. Sällan har landet stått så nära en revolution som då. Livsmedelsbrist, växande klassklyftor och ”Högerns” motstånd mot allmän och lika rösträtt fick den svenska arbetarklassen att mobilisera. En rad omvälvande händelser ute i Europa och i Ryssland bidrog också till den sociala oron. Den 5 juni 1917 hölls en stor demonstration på Gustav Adolfs torg, vilken urartade i våldsamheter. Här kan du läsa första sidan från tidningen Socialdemokraten, den 6 juni 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

Josef Skoutelsky häktas vid blodbadet på Gustaf Adolfs torg

"Vänsterpartiet" blir till, år 1917

"Vänsterpartiet" blir till, år 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Blodbadet på Gustav Adolfs torg, 5 juni 1917

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Brev från häktade Josef Skoutelsky

Folksamlingar skola förhindras! Polismästare Vilhelm Tamms order 4 juni 1917

Folksamlingar skola förhindras! Polismästare Vilhelm Tamms order 4 juni 1917

Harry Holmberg, 22 år, gripen under tumultet vid Gustav Adolfs torg 1917

Harry Holmberg, 22 år, gripen under tumultet vid Gustav Adolfs torg 1917

Josef Skoutelsky lämnar Sverige

Josef Skoutelsky lämnar Sverige

Josef Skoutelsky på Långholmens fängelse

Josef Skoutelsky på Långholmens fängelse

Poliserna som häktade Josef Skoutelsky

Poliserna som häktade Josef Skoutelsky

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

Ölutköraren Anders Gustaf Johansson häktas vid upploppet på Gustaf Adolfs torg

Ölutköraren Anders Gustaf Johansson häktas vid upploppet på Gustaf Adolfs torg