Öppna bilden!
Text
Författare: Överståthållarämbetet för polisärenden 3, Kriminalavdelningen. Stockholms stadsarkiv

Stockholmskosackernas vilda framfart - om demonstrationen på Gustav Adolfs torg, juni 1917

Tiden kring första världskriget var en dramatisk period i Sveriges moderna historia. Sällan har landet stått så nära en revolution som då. Livsmedelsbrist, växande klassklyftor och ”Högerns” motstånd mot allmän och lika rösträtt fick den svenska arbetarklassen att mobilisera. En rad omvälvande händelser ute i Europa och i Ryssland bidrog också till den sociala oron. Den 5 juni 1917 hölls en stor demonstration på Gustav Adolfs torg, vilken urartade i våldsamheter. Här kan du läsa första sidan från tidningen Socialdemokraten, den 6 juni 1917.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad