Poliskommissarie Eric Hallgren redogör för händelserna vid Gustaf Adolfs torg i målet mot Josef Skoutelsky 5 juni 1917
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Poliskommissarie Hallgren i målet mot Josef Skoutelsky

”Då oväsendet allt mer tilltagit samt folkmassan trots upprepade tillsägelser icke kunnat förmås till tystnad och att draga sig undan brons omedelbara närhet, hade kl. 3 och 3.30 av polismän till häst och till fots först den på östra hälften av torget stående folkmassan fösts tillbaka i riktning mot Arsenalsgatan och Kungl. Operan.”

 I Stockholms rådhusrätts protokoll från målet mot den politiske emigranten Josef Skoutelsky och hans förehavanden den 5 juni 1917 i samband med upploppen på Gustaf Adolfs torg, finns bland annat en bilagd rapport av poliskommissarie Eric Hallgren daterad den 14 juni. Hallgren var vid den här tiden tillförordnad chef vid Stockholmspolisens detektivavdelning.

Hallgren inleder med att skildra bakgrunden till själva händelsen och beskriver de extra poliskedjor som placerats ut norr om torget samt därefter de övergripande omständigheterna kring Josef Skoutelskys gripande. Hallgren berättar också om sina egna intryck från de hotfulla situationer som han blev vittne till vid Norrbros ände vid Gustaf Adolfs torg, vilket också är den plats där Skoutelsky greps. Hallgren skildrar bland annat de chocker som den ridande polisen genomförde mellan klockan 15 och 15.30.

Hallgrens skildring ger vid handen att han själv uppfattade att det fanns personer som ville leda folkmassan till en eller flera gemensamma attacker mot poliskedjan. Han berättar om rop som ”nu storma vi” och ”framåt bara” som hörts i folkmassan, och beskriver hur flera personer samtidigt sträckt upp armarna, hukat sig och på så sätt tagit sats för att storma bron.

Eric Hallgrens skildring stämmer väl med ett av fotografen Axel Malmströms berömda fotografier från dagen. Bilden visar inte bara en av hästchockerna i riktning mot Arvfurstens palats utan även hur socialdemokraterna Hjalmar Branting och Oscar Olsson (även kallad Olsson med skägget) just i det ögonblicket var på väg över torget för att lugna folkmassan. 

 Du kan läsa Hallgrens fullständiga rapport i den bifogade Pdfen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad