Bödeln Erich Laurensson anställs i staden, 1491
Text
Författare: Borgmästare och råds arkiv före 1636. Stockholms stadsarkiv

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

I Stockholms tänkebok (protokollen från stadens råd) från måndagen den 16 september 1491 finns kanske den första uppgiften om att stadens bödel skulle gå klädd i stadens färger.

Man skulle kunna säga att anteckningen är en typ av anställningsbevis av bödeln Erich Laurensson, född i Borgå (idag i Finland). Det står så här: 

Bödellen.

Samma dach stode Erich Laurensson, födder j Borghaa, medh sin frya vilie [av fri vilja] och begerede [begärde] at ware mesterman her j staden ok badh radit vnne sich tet och merkie sich medh stadzsens ferga, huilket han sade sich wilie ware staden hwl och tro j sin gerningh och mesterschap.

Stockholms tänkeböcker finns transkriberade (renskrivna) och trycka, och finns bl.a. att läsa på Stadsarkivets bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad