Bödeln Erich Laurensson anställs i staden, 1491
Bödeln Erich Laurensson anställs i staden, 1491
Text

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

I Stockholms tänkebok (protokollen från stadens råd) från måndagen den 16 september 1491 finns kanske den första uppgiften om att stadens bödel skulle gå klädd i stadens färger.

Man skulle kunna säga att anteckningen är en typ av anställningsbevis av bödeln Erich Laurensson, född i Borgå (idag i Finland). Det står så här: 

Bödellen.

Samma dach stode Erich Laurensson, födder j Borghaa, medh sin frya vilie [av fri vilja] och begerede [begärde] at ware mesterman her j staden ok badh radit vnne sich tet och merkie sich medh stadzsens ferga, huilket han sade sich wilie ware staden hwl och tro j sin gerningh och mesterschap.

Stockholms tänkeböcker finns transkriberade (renskrivna) och trycka, och finns bl.a. att läsa på Stadsarkivets bibliotek.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Brandvakt dömdes till döden, 1504

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln som själv blev avrättad

Bödeln som själv blev avrättad

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

Lösdrivare ska hjälpa stadens bönder år 1493

När läkare blev ett yrke, 1496

När läkare blev ett yrke, 1496

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan