Bildkonst
Konstnär: Sevenbom, Johan (1721-1784). Stadsmuseet i Stockholm

Utsikt från Bödelsbacken över Riddarholmen och Staden med Storkyrkan och Tyska kyrkan

Konstnär: Sevenbom Johan (1721-1784)
Material och teknik: Olja på duk
Mått i mm: 800x1150 

Förr kallades den östra delen av Bastugatan för Bödelsbacken. I förgrunden ses arbetare på lastkajen. Detaljbilden som följer visar arbetare som lossar varor från en mälarskuta med gods i stora fat. 

Björn Hallerdt skriver i sin biografi om Sevenbom:

Materialgårdar och förråd är inhägnade med höga plank, och i centrum står en parm; andra är placerade på munkbrokajens hörn mot Riddarholmskanalen. Ett stort arbetslag håller på att kapa och strölägga plank och bräder. Vid stapelns ände plitar skrivaren på knä med penseln i högsta hugg, kanske på en skylt.

En parm är ett gammalt volymmått för uppmätning av hö. Det motsvarade knappt 18 kubikmeter. Parmen ses i bilden med mannen som sitter och skriver. På parmens sida finns också en siffra inristad: "No 7". Sjuan står för att det var den sjunde målningen som Sevenbom gjorde för magistratsalen i Gamla Rådhuset (Bondeska palatset). Sevenbom gjorde på beställning sammanlagt 15 stockholmsutsikter för Gamla Rådhuset. 

I de följande detaljbilderna ser vi en utsikt mot Gamla stan med Storkyrkans och Tyska kyrkans torn som sticker upp ovanför hustaken. Det går att klicka på bilderna och zooma in detaljer. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad