Tryckt text ur Stockholms stads tänkebok 1488
Text
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Tjuven som knuffade ner bödeln

Claus Hansson ställdes inför rätta 1488. Han hade stulit kläder. Enligt Stadslagen som gällde i Stockholm under medeltiden skulle så allvarliga brott straffas med döden och Claus dömdes till att hängas. 

Men det hände att dödsdömda slapp undan straff, ibland av lite märkliga anledningar.

Claus Hansson fördes till galgbacken. Men han tänkte inte ge upp så lätt. Claus knuffade ner bödeln från stegen och lyckades göra sina händer fria. Av någon anledning var det skäl nog att slippa undan hängningen. Claus släpptes fri och dödsstraffet omvandlades till utvisning ur staden. 

I Stockholms stads tänkeböcker finns anteckningar från rättegångar, från 1470-talet och framåt. Tänkeböckerna finns renskrivna och du kan läsa dem på biblioteket eller Stadsarkivet. 

”Samme dagh gaffs tiuffuen Claus Hansson liff, födder j Nyenstaet offuen Lubeka, for war herre och höffuidsmans bön skul, huilken som hade stolit aff Arend fan Marpens stenhus en brwn engilsk kiortil, foddert medh docker, och andra klede, som tilforen opscriffuede äre på vj:te bladh til ryggie, ok tha dömpder var och slog stadzens mesterman aff stigen och redde sig sielff på stigen aff repit och sielff löste sina hender, ok her medh forswor han staden och stadz marker”

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad