Text

Bödeln som själv blev avrättad

Artikel i Södermalmsnytt, 1-7 maj 2010.

Mikael Reisuer arbetade som bödel i Stockholm mellan 1635 och 1650. Han avrättades själv på galgbacken i Katarina efter att han dräpt landstrykaren Paul Andersson.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Bödeln Erich Laurensson klädd i stadens färger

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

Bödeln Mäster Mikaels löneavtal från 1635

En bok till varning för dem som gå fria. Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om llfvet på Långholmen, märkvärdiga bofvars karaktärer, rymningsförsök m.m. Till slut: Sveriges skarprättare, hr Dalman, med bödelsyxan och hans porträtt...

En bok till varning för dem som gå fria. Vaktkonstaplars och fängelsedirektörers berättelser om llfvet på Långholmen, märkvärdiga bofvars karaktärer, rymningsförsök m.m. Till slut: Sveriges skarprättare, hr Dalman, med bödelsyxan och hans porträtt...

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Mäster Mikael / artikelförfattare: Maria von Schéele

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535

Vädersolstavlan - en bild av Stockholm år 1535