Litteraturtips
Författare: Ljungdahl Zackrisson, Barbro (f. 1960). Stockholms stadsbibliotek

Feriebarnets århundrade : Stockholmsbarn i ett landskap av ideal, rekreation och ekonomi 1900-2000 / Barbro Ljungdahl Zackrisson

Under en stor del 1900-talet blev nästan 300 000 stockholmsbarn så kallade feriebarn. Det betydde att de fick bo hos en familj på landet på sommarlovet. Orsakerna var flera. Barnen skulle inte behöva vara ensamma och sysslolösa hela sommaren. Att vistas på landet ansågs som mycket bättre än att vara kvar i stan. Den friska luften skulle hjälpa till att hålla barnen friska från till exempel lungsjukdomen tuberkulos. De fick också hjälpa till i arbetet på gården.

Men var verksamheten alltid så bra? Vilket var det egentliga syftet under olika tider? Vem blev feriebarn? Vilka var feriefamiljerna på landet? Och vilka orsaker låg bakom deras beslut? 239 sidor.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad