Första sidan av stadgeförslaget för den nya föreningen Sällskapet Hem i Sverige.
Första sidan av stadgeförslaget för den nya föreningen Sällskapet Hem i Sverige.
Text

Nationalföreningen mot emigrationen blir Sällskapet Hem i Sverige 1925

Under 1920-talet var det allt färre svenskar som utvandrade. Nationalföreningen mot emigrationen hade under perioden 1917-1925 fått allt hårdare kritik för sitt sätt att sköta sina egnahemsområden samt för stora ekonomiska vinster som hamnade i händerna på föreningens centralfigurer. Man bestämde sig för att lägga ner föreningen och starta en ny.

Nationalföreningen mot emigrationen blev Sällskapet Hem i Sverige. I och med omläggningen så avgick också föreningens starke – och hårt kritiserade – ordförande Adrian Molin. Från att främst ha arbetat mot utvandring av svenskar i arbetarklassen så övergick man till att arbeta för den delen av den lägre medelklassen som önskade bygga och bo i så kallade egnahem.

I förslaget till stadgar för det nya sällskapet, från 1925, syns omsvängningen tydligt. Läs stadgarna genom att klicka på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Herr Medelsvensson ser på tomter 1935

Herr Medelsvensson ser på tomter 1935

Nationalföreningen mot emigrationen – Stadgar från 1920

Nationalföreningen mot emigrationen – Stadgar från 1920

Stort möte i emigrationsfrågan, ur Svenska Dagbladet 1907

Stort möte i emigrationsfrågan, ur Svenska Dagbladet 1907

Tidningen ”Hem i Sverige” 1927

Tidningen ”Hem i Sverige” 1927

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925