Första färgglada sidan ur provexemplaret av tidningen "Hem i Sverige" 1927.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Tidningen ”Hem i Sverige” 1927

Redan 1908 började Nationalföreningen mot emigrationen att ge ut en medlemstidning. Första året hette den ”Kvartalsblad utgifvet af Nationalföreningen mot emigrationen” men året efter bytte man ut det något klumpiga namnet mot ”Hem i Sverige”.

Tidningen beskrev dels det arbete som skedde inom föreningen, men också vad som hände i emigrationsfrågan i regering och riksdag, samt andra upplysningar gällande utvandringen. När Nationalföreningen mot migrationen lades ner 1925 och Sällskapet Hem i Sverige bildades i dess ställe, så bytte man redaktör och började göra om tidningen. År 1927 ökade man utgivningen och riktade in innehållet alltmer mot de egnahemsföreningar för småjordbruk och villabebyggelse som föreningen Sällskapet Hem i Sverige arbetade för. Upplagan var 15.000 exemplar. Med tiden ändrades innehållet alltmer, och tidningen fortsatte att ges ut ända till 1960-talet.

Här ser vi ett provexemplar inför omläggningen 1927. Eftersom det är just ett prov så slutar en del av artikeltexterna där sidan tar slut – ibland mitt i en mening. Bläddra i tidningen genom att klicka på bilden.

På Stockholms stadsarkivs bibliotek finns samtliga nummer av tidningen från 1935-1941 och 1946-1960 .

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad