Första sidan av artikeln "Herr Medelsvensson ser på tomter" från tidningen "Hem i Sverige - tidskrift för bygge, trädgård och hemkultur".
Första sidan av artikeln "Herr Medelsvensson ser på tomter".
Text

Herr Medelsvensson ser på tomter 1935

Nationalföreningen mot emigrationen bytte både namn och inriktning under 1920-talet när utvandringen hastigt minskade. Under 1930-talet hade man gått från att arbeta för arbetarklassen till att främst vända sig till den lägre medelklassen.

För Sällskapet hem i Sverige, som föreningen nu kallade sig, tog egnahemsarbetet över. Man riktade in sig på ”alla som hysa intresse för, sträva efter eller hysa planer på att skaffa sig ett eget hem i en eller annan form” – men mest på egnahemsbyggarna i storstäderna.

I artikeln ”Herr Medelsvensson ser på tomter”, ur tidningen ”Hem i Sverige – tidskrift för bygge, trädgård och hemkultur”, från 1935, får vi se vem som bestämmer var skåpet – eller snarare huset – ska stå när familjen Medelsvensson letar tomter i det som nu är Stockholms förorter. Tidskriften fanns kvar ända in på 1960-talet. Läs hela artikeln genom att klicka på bilden.

På Stockholms stadsarkiv finns samtliga nummer av tidningen från 1935-1941 och 1946-1960.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nationalföreningen mot emigrationen blir Sällskapet Hem i Sverige 1925

Nationalföreningen mot emigrationen blir Sällskapet Hem i Sverige 1925

Tidningen ”Hem i Sverige” 1927

Tidningen ”Hem i Sverige” 1927