Första sidan av utredningen inför omorganisationen av föreningen Nationalföreningen mot emigrationen.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Nationalföreningen mot emigrationen fick allt färre medlemmar i takt med att utvandringen minskade trots att man gjort om föreningen till att lägga mer tyngdpunkt på återvändande svenskar och på egnahemsrörelsen. Föreningen blev tvungen att omorganisera sig. Inför omorganisationen gjorde styrelsen en utredning för att förklara anledningen till den. Att utvandringen hade minskat stadigt sedan slutet av första världskriget, det var det starkaste skälet. Medlemsantalet hade minskat – och med det intäkterna – och statsbidraget hade slutligen dragits in i början av 1920-talet.

Den vänsterkritik som antyds i utredningens början handlade om att arbetarna redan från början tyckte att föreningens ledare, som kom från unghögern, inte lyssnade på arbetarna, behandlade dessa nonchalant och använde sig av maktspråk. Inga arbetare blev till exempel inbjudna till det konstituerande mötet. Senare visade det sig att föreningen misskött egnahemskolonier för återvändande emigranter som de ansvarade för, samt att journalister kommit på föreningen med ekonomiskt fiffel för att berika en del av styrelsens medlemmar. Ingenting av den senare kritiken nämns i styrelsens utredning här.

Läs hela utredningen genom att klicka på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad