Artikeln "Stort möte i emigrationsfrågan" ur Svenska Dagbladet den 25 maj 1907.
Text

Stort möte i emigrationsfrågan, ur Svenska Dagbladet 1907

Den 22 maj 1907 hölls ett stort möte på restaurang Runan, som då låg på Brunkebergs torg, angående den svenska utvandringen. Vid mötet stöttes och blöttes orsakerna till den stora emigrationen, och lösningar på problemet föreslogs. Vid mötet bestämdes att föreningen ”Nationalföreningen mot emigrationen” skulle bildas. De 300-400 åhörarna inbjöds att anteckna sig som medlemmar på listorna som gick runt.

Mötet på Rudan hade många deltagare, mest prominenta såsom skeppsredare Dan Broström, statsrådet Gustaf Roos och ett antal personer från riksdagen, samt gods- och fabriksägare som Erik Palmstierna. Men också arbetare — även kvinnor – deltog i massmötet och upphävde sin röst. Sist men inte minst deltog Adrian Molin som kom från unghögern. Han var initiativtagare, höll inledningstalet och kom senare att bli föreningens ledare. Ordförande för mötet var landshövdingen firherre Lagerbring.

Föreningens arbete skulle gå ut på att de missförhållanden som gjorde utvandring lockande skulle åtgärdas. Främst skulle man rikta in sig på tre områden.

  • Upplysning – berätta vilka motgångar som mötte utvandrare i det nya landet
  • Jordförmedling – bilda egna egnahemsföreningar och hjälpa hugade spekulanter att utnyttja statens egnahemslån
  • Återvändare – hjälpa utvandrade svenskar tillbaka till Sverige

Svenska Dagbladet var på plats och du kan läsa referatet från mötet genom klicka på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anders och Alma flyttar till Brasilien 1891

Anders och Alma flyttar till Brasilien 1891

Emigration och vit slavhandel till Kanada, ur Stockholms Dagblad 1907

Emigration och vit slavhandel till Kanada, ur Stockholms Dagblad 1907

Emigrationens fördärvbringande verkningar, ur DN 1905

Emigrationens fördärvbringande verkningar, ur DN 1905

Nationalföreningen mot emigrationen blir Sällskapet Hem i Sverige 1925

Nationalföreningen mot emigrationen blir Sällskapet Hem i Sverige 1925

Nationalföreningen mot emigrationen – Stadgar från 1920

Nationalföreningen mot emigrationen – Stadgar från 1920

När Sverige fruktade den stora emigrantvågen till Amerika

När Sverige fruktade den stora emigrantvågen till Amerika

Stockholmskan Hedvig Wallberg och 26 andra brasilienfarare får hjälp hem till Sverige - rapport till Stockholms fattigvårdsnämnd

Stockholmskan Hedvig Wallberg och 26 andra brasilienfarare får hjälp hem till Sverige - rapport till Stockholms fattigvårdsnämnd

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Till styrelsen för Nationalföreningen mot emigrationen 1925

Urbanisering & emigration
Tema

Urbanisering & emigration

Under 1800-talet lämnade många människor arbetet i jordbruket på landsbygden och flyttade till städerna. I Stockholm var det brist på bostäder och många bodde trångt.

Vad förorsakar emigrationen, ur Aftonbladet 1907

Vad förorsakar emigrationen, ur Aftonbladet 1907