Första sidan ur Nationalföreningen mot emigrationens stadgar, med inledning.
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Nationalföreningen mot emigrationen – Stadgar från 1920

År 1917 hade Nationalföreningen mot emigrationen 15.595 betalande medlemmar. År 1922 hade medlemsantalet sjunkit till 10.000. Det innebar sämre ekonomi. Staten hade också dragit in sitt ekonomiska stöd. Så 1920 strukturerade man om föreningen. Man skulle inte längre lägga tyngdpunkten på motstånd mot emigration, utan på att hjälpa de utvandrade svenskar som ville återvända till Sverige. Man var fortfarande mot emigration men lade krutet på” inre kolonisation” – egnahemsrörelsen.

I första numret 1920 av föreningens tidning ”Hem i Sverige” fanns en bilaga med de nya stadgar som antogs den 15 november 1920. Läs stadgarna genom att klicka på bilden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad