Text
Upphov: Okänd. Kungliga biblioteket

När Sverige fruktade den stora emigrantvågen till Amerika

Som många vet bestämde sig många svenskar på 1800-talet och även på 1900-talet att söka lyckan i "Amerikat". Alla hade de väl sina orsaker men fattigdom, arbetslöshet och religionsfrihet var de främsta orsakerna. Säkert fanns det en del som gav sig av på den långa resan av ren äventyrslusta. Även kunde de brev som skickades hem från Amerika vara en bidragande orsak: ofta överdrevs det om det nya landets fantastiska möjligheter. Kanske ville man inte erkänna eventuella misslyckanden eller så ville man ha familj och vänner hos sig?

De svenska myndigheterna  var oroade för denna dränering av befolkningen och bestämde sig för att utreda emigrationen. Resultatet finns samlat i en publikation bestående av tjugo delar (bilagor). Där kartlägger man alla faktorer som bidrar till rörligheten. Med stor noggrannhet beskriver man emigrantens väg från hemorten till hamnen där båten väntar för vidare transport till Amerika. Man kan läsa vittnesmål om hur passagerare upplevde färden över Atlanten till exempel. Sedan kartläggs även de vidare ödena i det nya hemlandet.

Vi sitter inne med facit i hand när det gäller emigrationens fortsättning, det vill säga att den kom att avta i takt med att Sverige byggdes upp till ett relativt välmående land. Men när utredningen gjordes visste man inte det här. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad