Text

Ritning till luftballongen Örnen

Luftballongen Örnen användes vid ingenjör S.A. Andrées polarexpedition 1897. 

Det franska företaget Henri Lachambre i Paris tillverkade Örnen 1896-1897. Polarexpeditionen startade i juli 1897 då ballongen med deltagarna S.A.Andrée, Knut Fraenkel och Nils Strindberg ombord lyfte från Svalbard. Målet var att resa över Arktis men efter bara två dagar i luften kraschlandade Örnen på packisen. Under många år var expeditionens öde en gåta. Först 1930 upptäcktes deras läger på Vitön där man bland annat fann kvarlevorna efter de tre männen.

Ritningen var en gåva från S.A. Andrée till Alfred Nobel som var med och sponsrade projektet.

Källa: Alfred Nobels arkiv, volym J 1:2, Riksarkivets kart- och ritningssamling Marieberg.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Andrée-expeditionen hittas på Vitön

Andrée-expeditionen hittas på Vitön

Andrées sista läger påträffat! Lägerplatsen har varit infrusen i is!

Andrées sista läger påträffat! Lägerplatsen har varit infrusen i is!

Andréexpeditionen 1897
Tema

Andréexpeditionen 1897

Sommaren 1897 reser Salomon August Andrée, Nils Strindberg och Knut Frænkel från Stockholm. Planen är att de ska bli de första som tar sig över Nordpolen med en vätgasballong. Men…

Andréexpeditionen förbereds

Andréexpeditionen förbereds

Ballongplanscher till Andréexpeditionen

Ballongplanscher till Andréexpeditionen

Duvpost från Andréexpeditionen

Duvpost från Andréexpeditionen

Flaggfot och beslag till Andréexpeditionen

Flaggfot och beslag till Andréexpeditionen

Gravbrevet för Andrées polarexpedition

Gravbrevet för Andrées polarexpedition

Kokspis till Andréexpeditionen

Kokspis till Andréexpeditionen

Nils Strindbergs bouppteckning

Nils Strindbergs bouppteckning

Polarforskarna Andrée, Fraenkel och Strindbergs kvarlevor på väg mot begravning

Polarforskarna Andrée, Fraenkel och Strindbergs kvarlevor på väg mot begravning

Polarforskarnas kistor i Storkyrkans dopkor

Polarforskarnas kistor i Storkyrkans dopkor

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Salomon August Andrée. Ledamot av stadsfullmäktige 1891-94

Tältpinnar till Andréexpeditionen

Tältpinnar till Andréexpeditionen