Artikel om Andrées sista läger, 23 augusti 1930
Text
Författare: Svenska Dagbladet. Stockholms stadsarkiv

Andrées sista läger påträffat! Lägerplatsen har varit infrusen i is!

När Andrée-expeditionens sista läger påträffades sommaren 1930, var det många tidningar som rapporterade om händelsen. Upptäckten skapade stor sensation i Sverige, där de döda hade hyllats som försvunna hjältar. 

Andrées polarexpedition var ett försök av upptäcksresanden och ingenjören Salomon August Andrée att resa över Nordpolen med vätgasballongen Örnen. Deltagarna i expeditionen var, förutom Andrée själv, Knut Fraenkel och Nils Strindberg.

Resan gick av stapeln sommaren 1897. Ganska snart ska ballongen ha förlorat för mycket vätgas, vilket gjorde att sällskapet slog ner i packisen redan efter två dagar. Framför sig fick de tre en tuff färd. De hade svårt att navigera på de rörliga isarna, och hade varken utrustning eller kläder gjorda för Arktis klimat. Alla tre äventyrarna omkom under expeditionen.

I tidningsartikeln, bifogad som Pdf här intill, kan du läsa ett reportage från Svenska Dagbladet den 23 augusti 1930. I artikeln berättas att en norsk arktisk expedition, ledd av geologen Dr Horn, råkat på Andrées sista lägerplats på Vitön, öster om Spetsbergen. Platsen hade under många år varit helt infrusen i is som nu hade smält, vilket förklarar varför inga tidigare besökare på Vitön har kunnat hitta lägret.

Dr Horn berättade att man omkring 150 meter från stranden hittade resterna av Andrée-expeditionen. Först fann man en del kokkärl som satte forskarna på spåret. De blev ganska snart på det klara med att de påträffat en lägerplats och började undersöka terrängen noggrannt. Så småningom hittades även en båt och två slädar. Båten var fylld med is, och möjligen kvarlevorna efter en människa. Likaledes hittade man en observationsbok, instrument och andra föremål märkta Andrée-expeditionen 1896.

"Blott några meter från båten låg Andrée fullt påklädd infrusen i isen med en del saker, tillhörande utrustningen bredvid sig. Det var ett tunt islager över honom. Liket var mycket gott bevarat. I Andrées ena ficka hittades en dagbok samt en stegräknare".

Längre fram i artikeln står följande:

"Den andre av expeditionens deltagare låg i en bergsskreva och den tredje antagligen i båten. Så vitt man kan förstå har Andrée levat längst, men någon full klarhet häröver hade man ej kunnat få, då dagboken var sammanfrusen och det var alldeles omöjligt att öppna den utan att skada den".

Utöver det bistra klimatet var det också tydligt att lägret härjats av isbjörnar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad