Bouppteckning med bifogat testamente efter vetenskapsmannen och fotografen Nils Strindberg
Text
Författare: Stockholms Rådhusrätt. Stockholms stadsarkiv

Nils Strindbergs bouppteckning

Dokumentet visar Nils Strindbergs bouppteckning samt en avskrift av dennes testamente. Strindberg föddes i Stockholm 1870 och var vetenskapsman och fotograf.

År 1897 åkte han med på en polarexpedition tillsammans med Salomon August Andrée och Knut Frænkel. Med hjälp av en vätgasballong skulle de tre männen bli de första att nå Nordpolen. Expeditinen misslyckades dock, och efter att ballongen nödlandat på polarisen och männen vandrat i tre månader skulle de slutligen hitta fram till Vitön i Svalbard. Där skulle Strindberg, och de andra männen, avlida. Strindberg fyllde 25 år under vandringen över isen.

Efter att expeditionsmedlemmarna varit spårlöst försvunna i över 30 år skulle kvarlevorna och expeditionens sista läger återfinnas på Vitön. Strindberg skulle dock dödförklaras redan 1907, och i och med detta så upprättades en bouppteckning. En bouppteckning är en handling som upprättas när någon har dött, och visar vilka personens arvingar är samt vad personen hade för tillgångar och skulder.

I testamentet kan vi här läsa hur Strindberg testamenterar sitt arv till sin trolovade Anna Charlier. Polarexpeditionen var planerad att avgå redan 1896, men på grund av att rätt vind inte kom så sköts expeditionen på framtiden. Under hösten 1896 skulle Strindberg då träffa Charlier och paret förlovade sig.

Ur testamentet:

Härmed förklarar jag min yttersta vilja vara, att min älskade trolofvade, Anna Albertina Constantia Charlier, efter mitt frånfälle skall ega och besitta alla mina efterlemnade tillgångar och egodelar

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad