Litteraturtips
Författare: Cederström, Helena. Stockholms stadsbibliotek

Det industriella genombrottet i Stockholm : bild och motbild / Helena Cederström

I och med industrialismen segregerades staden. De högre klasserna bosatte sig framför allt på Östermalm och trakten kring Birger Jarlsgatan. På Södermalm och Kungsholmen växte arbetarstadsdelar upp. Birkastaden och Sibirien på Norrmalm blev också arbetarområden.

Det här kapitlet handlar om industrialismens genombrott i Stockholm, delvis sett ur ett klassperspektiv. Hos vem fanns det kapital som var en förutsättning för industrialismen? Var fanns arbetskraften? Hur och för vem anpassades staden till den nya tiden? Vad gjordes åt den enorma bostadsnöden? 12 sidor.

Tidskriften finns även som referens (ej hemlån) på Stadsbiblioteket.

Uppdaterad