Litteraturtips

Dunder och dån: fabriksstaden och dess invånare träder fram / Christer Jörgensen

Ett kapitel om de stora förändringarna som skedde när Stockholm blev fabriksstad på 1800-talet. Det berättas om den brittiske ingenjören Samuel Owen, som startade den moderna industrin i Stockholm, om bröderna Bolinder som grundade Bolinders mekaniska verkstad och om Lars Magnus Ericsson som introducerade telefonerna i Stockholm – och vars telefoner vi köper än i dag.

Arbetarna flyttade in till Stockholm och befolkningen ökade under andra hälften av 1800-talet från 100 000 till 300 000. Arbetarna var ofta inneboende – de små lägenheterna blev så fulla att flera vuxna ibland blev tvungna att dela säng. 5 sidor.

Utdrag ur Ericsson, Niklas, Stockholm : historien om den stolta staden. - 2002. - S. 127-131

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Bolinders mekaniska verkstad

Owen / Harald Norbelie

Owen / Harald Norbelie

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen

Stockholm : historien om den stolta staden / Niklas Ericsson, Magnus Hansson, Christer Jörgensen

Uppfinningar
Tema

Uppfinningar

Många tekniska uppfinningar och innovationer förändrade arbetet när Sverige industrialiserades. Maskiner kunde göra många människors arbete på kortare tid.