Text
Författare: Råberg, Marianne (f. 1939). Stadsmuseet i Stockholm

En framtid för 1800-talets Stockholm? : storstadens framväxt under industrialismen : aktuella bevarande- och saneringsproblem / Marianne Råberg

Industrialismens expansion på 1800-talet gjorde att folk sökte sig till Stockholm för att få arbete. Dessa behövde någonstans att bo. Staden upplevde därför en byggboom av sällan skådat slag. Kvarter efter kvarter med gammal bebyggelse revs. Bostäder, men också andra slags byggnader (exempelvis fabriker, kontor och butiker) uppfördes.

Man kan säga att det var en "ny" stad som såg dagens ljus vid slutet av 1800-talet. I denna artikel beskrivs denna byggnadsverksamhet samt hur man på 1900-talet har tagit hand om 1800-talets byggnader. Hur har kommunens bevarandepolitik sett ut? Bevara eller riva? 21 sidor.

Utdrag ur Stadsvandringar / Stockholms stadsmuseum. 1 - 1976 - S. 7-27

Uppdaterad