Litteraturtips
Författare: Fogelström, Per Anders (1917-1998). Stockholms stadsbibliotek

Ladugårdslandet som blev Östermalm / Per Anders Fogelström

I den här tunna boken ryms mycket information om Östermalm som tidigare kallades Ladugårdslandet. Per Anders Fogelström berättar livfullt om stadsdelen och olika händelser där samt om byggnader, gator och invånare från 1400-talet fram till 1900-talet.

Det numera välbärgade Östermalm var tidigare en av Stockholms fattigaste stadsdelar. Både under den stora pesten på 1700-talet och vid senare epidemier på 1800-talet drabbades Östermalm extra hårt. Några av orsakerna var dåligt vatten och usla bostadsförhållanden. Så sent som 1885 kallas Strandvägen en sandöken avbruten av skräpiga upplag.

Stig Claesson har ritat teckningarna som illustrerar boken. 40 sidor.

Uppdaterad