Text

"Förteckning på utländningar..." 1828

Hur många nysvenskar fick Stockholm år 1828? Enligt överståthållarens register: tio stycken. Alla tio registrerades med namn, ursprungsland, yrke och religion av ämbetets tjänstemän. De tio nyblivna svenskarna hade alla levt och verkat i Stockholm i tio år; nu gavs det svensk ”medborgarerätt”.

Av de tio kom fyra från dagens Tyskland, två från Frankrike och en vardera ifrån dagens Danmark, Polen, Finland och Tjeckien. Sju stycken var protestanter, tre katoliker. Registret i original går att beskåda till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

Migration
Tema

Migration

Vem får komma in i Sverige och hur har vi sett på invandring till landet genom tiderna? Under perioden 1906-1927 kom oväntat många migranter till Sverige. Här får du möta några av…

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Två italienare i Stockholm vid förra sekelskiftet

Två italienare i Stockholm vid förra sekelskiftet