Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Förteckning på utländningar..." 1828

Hur många nysvenskar fick Stockholm år 1828? Enligt överståthållarens register: tio stycken. Alla tio registrerades med namn, ursprungsland, yrke och religion av ämbetets tjänstemän. De tio nyblivna svenskarna hade alla levt och verkat i Stockholm i tio år; nu gavs det svensk ”medborgarerätt”.

Av de tio kom fyra från dagens Tyskland, två från Frankrike och en vardera ifrån dagens Danmark, Polen, Finland och Tjeckien. Sju stycken var protestanter, tre katoliker. Registret i original går att beskåda till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad