Två italienare i Stockholm vid förra sekelskiftet
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Två italienare i Stockholm vid förra sekelskiftet

I Stadsarkivet finns en bostadsrulla över italienare 1896-1907. Via länken nedan kan du se två exempel ur rullan, Domenico Figoni och Ferdinando Fulgoni. De var bägge två positivspelare men Figoni hade en högre status eftersom han ägde flera positiv som han sysselsatte ett större antal positivspelare med. Figonis verksamhet beskrivs i Christian Catomeris bok Gipskattor och positiv, italienare i Stockholm 1896-1910 (Stockholmia Förlag, 1988), s. 127: "Många positivspelare stod i skuld till de fabrikanter som de köpt instrumenten av. Ofta kunde det gå flera år innan skulderna hade betalats av. Att positivspelarna även kan ha blivit utnyttjade av positivhalarpatronerna framgår av ett fall som relateras i Aftonbladet år 1907. Enligt artikeln skulle en italienare vid namn Figoni ha: infört fattiga, åldriga italienare, däribland blinda och krymplingar, som sedermera så godt som tvingats att gå omkring på landsbygden och spela positiv. Härför betalades de av Figoni med 7 kr i månaden och förseddes därjämte nödtorftigt med kläder. De inspelade beloppen överlemnades till Figoni. I positivspelarnas vedermödor i samband med yrkesutövandet ingick förutom vädrets nycker även att släpa med sig de ofta upp till 15-20 kg tunga positiven. En undersökning i London visar att de dagligen tillryggalade sträckor på 30-40 km. Av de liggare över utländska resande som de svenska myndigheterna förde under mitten av 1800-talet framgår vilka ändlösa vandringar positivspelarna hade att tillryggalägga."

Du kan hitta både Figoni, Fulgoni och många andra italienare i Databasen Rotemansarkivet om du klickar på länken under rubriken Externa länkar längst ner på den här sidan. Figoni och och Fulgoni bodde först på Lilla Glasbruksgatan 16 och flyttade senare till Fjällgatan 12A.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad