Text

"Alfabetisk Förteckning på här i Staden vistande utländningar..." 1812

Till höger ser du en alfabetisk förteckning på alla "utländningar" i Stockholm 1812. Förteckningen är upprättad av stadens överståthållarämbete. Vid tidpunkten var det lag på att alla personer, både svenskar och utlänningar, som anlände till Stockholm skulle registreras.

I förteckningen är stadens utländska population registrerad med namn, ålder, yrke, födelsesort, ankomstdatum och tänkt utresedatum.

Allt om allt innehåller förteckningen 144 namn. De flesta utlänningar är handelsmän, men här finns också avdankade militärer, musiker, informatorer, språkmästare och strandsatta matroser med fler.

Exempel på information som går att hitta: John Paterson, 36 år, från Glasgow, ankom till Stockholm 1808, undervisar i "Engelskan", planerar att stanna i staden "sin lifstid".

De registrerade utlänningarna kommer ifrån vitt skilda platser som dagens Tyskland, Frankrike, Polen, Tjeckien, Norge, Ryssland, Nederländerna, USA och Storbritannien.

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Förteckning på utländningar..." 1828

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Kungörelse, Om Hwad som bör iakttagas i afseende på Resande Utländningar och här i Staden wistande tjenstlöse personer m.m." 1812

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

"Publication Til Hämmande af Öfwerwålds föröfwande uppå de af Främmande nationer, som här i Staden wistas" 1739

Migration
Tema

Migration

Vem får komma in i Sverige och hur har vi sett på invandring till landet genom tiderna? Under perioden 1906-1927 kom oväntat många migranter till Sverige. Här får du möta några av…

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.

Om fremmande eller infödde personers ankomst hijt till Stadhen, och huru thet skal tilkenna gifwas.