Foto
Fotograf: Burnäs, Tore. Stockholms stadsmuseum

Sysslomansgatan 1, Statens polisskola. Den första teoretiska kursen för kvinnliga poliser startar. Deltagare i bänkarna

Uppdaterad