Film & rörlig bild
Upphov: Svenska Biografteatern. Kungliga biblioteket

Stockholms arbetares opinionsyttring i försvarsfrågan

Två dagar efter Gustaf V:s borggårdstal den 6 februari 1914 visar Stockholms arbetare sitt stöd för Karl Staaf och regeringen.

Den här filmen börjar med en sekvens där vi ser hur arbetarna samlats på Norra bantorget. Demonstrationståget rör sig Vasagatan fram, över Norrbro till kanslihuset. Gatorna kantas av täta åskådarled.

På kanslihusets trappa håller Karl Staaf tal och hälsar på Hjalmar Branting.

Sedan följer en sekvens där vi ser arbetaretåget passera Lejonbacken vid Kungliga slottet i riktning mot kanslihuset.

Tillbaka på kanslihusets trappa är det Hjalmar Brantings tur att hålla tal.

Filmen är det första inslaget av tre i journalfilmen Demonstration: Studenterna uppvakta konungen 1914. Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad