Film & rörlig bild

Stockholms arbetares opinionsyttring i försvarsfrågan

Två dagar efter Gustaf V:s borggårdstal den 6 februari 1914 visar Stockholms arbetare sitt stöd för Karl Staaf och regeringen.

Den här filmen börjar med en sekvens där vi ser hur arbetarna samlats på Norra bantorget. Demonstrationståget rör sig Vasagatan fram, över Norrbro till kanslihuset. Gatorna kantas av täta åskådarled.

På kanslihusets trappa håller Karl Staaf tal och hälsar på Hjalmar Branting.

Sedan följer en sekvens där vi ser arbetaretåget passera Lejonbacken vid Kungliga slottet i riktning mot kanslihuset.

Tillbaka på kanslihusets trappa är det Hjalmar Brantings tur att hålla tal.

Filmen är det första inslaget av tre i journalfilmen Demonstration: Studenterna uppvakta konungen 1914. Filmen saknar ljud.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Du skall icke mörda! [Affisch beslagtagen av polisen 1914]

Film från Bondetåget 6 februari 1914

Film från Bondetåget 6 februari 1914

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Inbjudan till Stockholms befolkning! [Affisch om motdemonstration till Bondetåget 1914]

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Kristendomskritiskt och antimilitaristiskt flygblad beslagtaget av polisen 1914

Ministärskiftet 1914

Ministärskiftet 1914

Om Branting finge råda - satirteckning efter borggårdskrisen

Om Branting finge råda - satirteckning efter borggårdskrisen

Parlamentarismen och Bondetåget
Tema

Parlamentarismen och Bondetåget

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? "Demokrati" betyder "folkstyre". Den politik som de flesta röstar på ska också styra landet. Så funkar parlamentarismen. Senaste gången som m…